Animacja

Domyślna grafika

WSPARCIE ANIMACYJNE W RAMACH PROJEKTU
„MIKRODOTACJE, LOKALNE PRZEDSIĘWZIĘCIA FIO w WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM 2024-2026”
OBEJMUJE:

  1. Organizowanie spotkań animacyjnych w formie warsztatów.
  2. Zapoznawanie uczestników spotkań z dobrymi praktykami (przykładowymi małymi projektami zrealizowanymi w regionie w podobnych inicjatywach).
  3. Indywidualne konsultacje z przyszłymi Wnioskodawcami/ Realizatorami.
  4. Pomoc w przygotowywaniu wniosków aplikacyjnych.
  5. Wsparcie w efektywnym wydatkowaniu środków oraz rozliczaniu mikrodotacji.

 

CEL ANIMACJI LOKALNEJ:

  1. Przygotowanie liderów społeczności lokalnych do identyfikacji inicjatyw oddolnych.
  2. Przygotowanie społeczności lokalnych do samodzielnego podejmowania i realizowania działań w ramach projektu „MIKRODOTACJE, LOKALNE PRZEDSIĘWZIĘCIA FIO w WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM 2024-2026".

 

fundacjakomes2010(at)gmail.com
tel: 575 730 910 


Source URL: https://mikrodotacje.komes.org.pl/strona/604-animacja